Lm. Giuse Phạm Văn Thế

Lm. Giuse Phạm Văn Thế

Phó xứ Đại Ơn – Thường trực Chúc Lý

Sinh năm: 1983

Lễ quan thầy: 19/3

Thụ phong linh mục: 3/12/2020

Đ/c: Nhà thờ Chúc Lý – Ngọc Hòa – Chương Mỹ – Hà Nội

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top