Lm. Giu-se Phạm Văn Thế

Lm. Giu-se Phạm Văn Thế

Phó xứ Đại Ơn, thường trực Chúc Lý

Sinh năm: 1983

Lễ quan thầy: 19/03

Thụ phong linh mục: 03/12/2020

Đ/c: Nhà thờ Chúc Lý, Ngọc Hòa, Chương Mỹ, Hà Nội

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top