Lm. Giuse Phạm Văn Thế

Lm. Giuse Phạm Văn Thế

Phó xứ Bút Đông

Sinh năm: 1983

Lễ quan thầy: 19/3

Thụ phong linh mục: 3/12/2020

Đ/c: Nhà thờ Bút Đông, Châu Giang, Duy Tiên, Hà Nam

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top