Giáo xứ Tướng Loát

GIÁO XỨ TƯỚNG LOÁT

Thuộc giáo hạt Nam Định

Địa chỉ: Tướng Loát, Yên Trị, Ý Yên, Nam Định

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập: 21/11/2020

Quan thầy: Thánh Phêrô và Phaolô (29/6)

Số giáo dân toàn xứ: 821nhân danh

Nhà thờ tước hiệu … xây dựng năm …

Linh mục quản nhiệm: Gioan B. Phan Văn Hà

Giáo họ trực thuộc:

+ Giáo họ Thánh Gia

Share on print
Print
Share on email
Email
Scroll to Top