Giáo xứ Tướng Loát

GIÁO XỨ TƯỚNG LOÁT

Thuộc giáo hạt Nam Định

Địa chỉ: Tướng Loát, Yên Trị, Ý Yên, Nam Định

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập: 21/11/2020

Quan thầy: Thánh Phêrô và Phaolô (29/6)

Số giáo dân toàn xứ: 821 nhân danh

Nhà thờ xây dựng năm 1913

Linh mục quản nhiệm: Gioan B. Phan Văn Hà

Giáo họ trực thuộc:

+ Giáo họ Thánh Gia

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top