Lm. Giuse Tạ Minh Quý

quy ta minh giuse

 Lm. Giuse Tạ Minh Quý 

Phó ban ơn gọi

Sinh năm: 1980

Lễ quan thầy: 19/03

Thụ phong linh mục: 15/06/2012

Đ/c: 40 Nhà chung – Hoàn Kiếm – Hà Nội

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top