Lm. Giu-se Tạ Minh Quý

Lm. Giu-se Tạ Minh Quý 

Phó ban ơn gọi

Sinh năm: 1980

Lễ quan thầy: 19/03

Thụ phong linh mục: 15/06/2012

Đ/c: 40 Nhà chung, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top