Lm. Giu-se Tạ Ngọc Nghiệp

Lm. Giu-se Tạ Ngọc Nghiệp

Chính xứ Phú Thứ

Sinh năm: 1976

Lễ quan thầy 19/3

Thụ phong linh mục: 8/9/2015

Đ/c: Nhà thờ Phú Thứ – Tam Thanh – Vụ Bản – Nam Định

nghiep ta ngoc giuse
Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top