Lm. Giu-se Trần Đức Hội

Lm. Giu-se Trần Đức Hội 

Chính xứ An Khoái Văn Quán

Sinh năm: 1985

Lễ quan thầy: 19/3

Thụ phong linh mục: 28/10/2019

Địa chỉ:  Nhà thờ An Khoái – Liêm Sơn – Thanh Liêm – Hà Nam

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top