Lm. Giuse Trần Đức Hội

hoi tran duc giuse

Lm. Giuse Trần Đức Hội  

Phó xứ Lại Xá, thường trực Lan Mát

Sinh năm: 1985

Lễ quan thầy: 19/3

Thụ phong linh mục: 28/10/2019

Địa chỉ:  Nhà thờ Lan Mát – Kiện Khê – Thanh Liêm – Hà Nam

Share on print
Print
Share on email
Email

Tin Mới Nhận

Scroll to Top