Giáo xứ Mường Đổn (Văn Lãng)

GIÁO XỨ MƯỜNG ĐỔN (Nhà thờ không còn)

Thuộc Giáo hạt Mỹ Đức – Hòa Bình

Địa chỉ: Xóm Đổn, Văn Nghĩa, Lạc Sơn, Hoà Bình

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập:

Quan thầy: 

Nhà thờ tước hiệu 

Tổng số giáo dân: 640 nhân danh

Linh mục chính xứ: Phao-lô Nguyễn Hữu Hiệp

Giáo họ trực thuộc:

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top