Giáo xứ Mường Đổn

GIÁO XỨ MƯỜNG ĐỔN (Văn Lãng – Nhà thờ không còn)

Thuộc Giáo hạt Mỹ Đức – Hòa Bình

Địa chỉ: Xóm Đổn – xã Văn Nghĩa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hoà Bình

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập:

Quan thầy: 

Nhà thờ tước hiệu 

Tổng số giáo dân trong toàn xứ: 

Linh mục chính xứ: Phaolô Nguyễn Hữu Hiệp

Giáo họ trực thuộc:

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top