Giáo xứ Mường Đổn

GIÁO XỨ MƯỜNG Đổn

Thuộc Giáo hạt Thanh Oai

Địa chỉ: Văn Lãng, Lạc Sơn, Hoà Bình

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập:

Quan thầy: 

Nhà thờ tước hiệu 

Tổng số giáo dân trong toàn xứ: 

Linh mục chính xứ: 

Giáo họ trực thuộc:

Share on print
Print
Share on email
Email

Tin Mới Nhận

Scroll to Top