Lm. Giu-se Trần Hữu Nam

Lm. Giu-se Trần Hữu Nam 

Chính xứ Lỗ Xá

Sinh năm: 1984

Lễ quan thầy: 19/3

Thụ phong linh mục: 19/10/2017

Đ/c: Nhà thờ Lỗ Xá – Yên Phú – Ý Yên – Nam Ðịnh

nam tran huu giuse
Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top