Lm. Giuse Trần Hữu Nam

nam tran huu giuse

Lm. Giuse Trần Hữu Nam 

Chính xứ Lỗ Xá

Sinh năm: 1984

Lễ quan thầy: 19/3

Thụ phong linh mục: 19/10/2017

Đ/c: Nhà thờ Lỗ Xá, Yên Phú, Ý Yên, Nam Ðịnh

Share on print
Print
Share on email
Email

Tin Mới Nhận

Scroll to Top