Lm. Giuse Trần Hữu Nam

nam tran huu giuse

Lm. Giuse Trần Hữu Nam 

Chính xứ Lỗ Xá

Sinh năm: 1984

Lễ quan thầy: 19/3

Thụ phong linh mục: 19/10/2017

Đ/c: Nhà thờ Lỗ Xá, Yên Phú, Ý Yên, Nam Ðịnh

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top