Lm. Giuse Trần Mạnh Hiệp

Lm. Giuse Trần Mạnh Hiệp

Phó xứ Đồng Bào

Sinh năm: 1983

Lễ quan thầy: 19/3

Thụ phong linh mục: 3/12/2020

Đ/c: Nhà thờ Đồng Bào, Tiên Ngoại, Duy Tiên, Hà Nam

Share on print
Print
Share on email
Email

Tin Mới Nhận

Scroll to Top