Lm. Giuse Trần Mạnh Hiệp

Lm. Giuse Trần Mạnh Hiệp

Phó xứ Tiêu Hạ – Thường trực Trung Lương

Sinh năm: 1983

Lễ quan thầy: 19/3

Thụ phong linh mục: 3/12/2020

Đ/c: Nhà thờ Trung Lương – Bình Lục – Hà Nam

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top