Giáo xứ Tràng Duệ

GIÁO XỨ TRÀNG DUỆ

Thuộc giáo hạt Lý Nhân

Địa chỉ: Tràng An, Bình Lục, Hà Nam

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập:

Quan thầy:

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm

Số giáo dân: 2650 nhân danh

Linh mục quản nhiệm: Giuse Đào Bá Thuyết

Linh mục phó xứ thường trực: Antôn Nguyễn Chúc Sinh

Nhà thờ giáo xứ Tràng Duệ
gx trang due

van ban thanh lap xu trang due

Văn bản thành lập giáo xứ Tràng Duệ ngày 01/5/1962

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top