Giáo xứ Tràng Duệ

GIÁO XỨ TRÀNG DUỆ

Thuộc Giáo hạt Lý Nhân

Địa chỉ: Tràng An – Bình Lục – Hà Nam

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập:

Quan thầy:

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm

Số giáo dân: 2650 nhân danh

Linh mục quản nhiệm: An-tôn Phạm Văn Dũng

Linh mục phó xứ thường trực: An-tôn Nguyễn Chúc Sinh

Nhà thờ Giáo xứ Tràng Duệ
gx trang due

van ban thanh lap xu trang due

Văn bản thành lập giáo xứ Tràng Duệ ngày 01/5/1962

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top