Lm. Giu-se Trần Ngọc Long

Lm. Giu-se Trần Ngọc Long 

Chính xứ Chuyên Mỹ, Chuôn Trung

Sinh năm: 1981

Lễ quan thầy: 19/03

Thụ phong linh mục: 19/10/2017

Đ/c: Nhờ thờ Chuyên Mỹ, Phú Xuyên, Hà Nội

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top