Lm. Giuse Trần Ngọc Long

long tran ngoc giuse

Lm. Giuse Trần Ngọc Long 

Chính xứ Chuyên Mỹ

Sinh năm: 1981

Lễ quan thầy: 19/3

Thụ phong linh mục: 19/10/2017

Đ/c: Nhờ thờ Chuyên Mỹ, Phú Xuyên, Hà Nội

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top