Lm. Giuse Trần Ngọc Long

long tran ngoc giuse

Lm. Giuse Trần Ngọc Long 

Chính xứ Chuyên Mỹ

Sinh năm: 1981

Lễ quan thầy: 19/3

Thụ phong linh mục: 19/10/2017

Đ/c: Nhờ thờ Chuyên Mỹ, Phú Xuyên, Hà Nội

Share on print
Print
Share on email
Email

Tin Mới Nhận

Scroll to Top