Lm. Giuse Trần Văn Thu

thu tran van giuse

 Lm. Giuse Trần Văn Thu 

Chính xứ Bói Kênh

Sinh năm: 1983

Lễ quan thầy: 19/03

Thụ phong linh mục: 19/10/2017

Đ/c: Nhà thờ Bói Kênh, An Lão, Bình Lục, Hà Nam

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top