Giáo xứ Vân Đình

GIÁO XỨ VÂN ĐÌNH

Thuộc giáo hạt Thanh Oai

Địa chỉ: Thị Trấn Vân Đình – Ứng Hòa – Hà Nội

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập: năm 1936

Quan thầy:

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm

Số giáo dân toàn xứ: 1229 nhân danh

Linh mục quản xứ: Lm. Giuse Nguyễn Văn Hinh

Giáo họ trực thuộc: có 5 họ

+ Giáo họ Đanh Xuyên

+ Giáo họ Ngọ Xá

+ Giáo họ Nội Xá

+ Giáo họ Phúc Quan

+ Giáo họ Phùng Xá

* Bài viết liên quan đến sinh hoạt giáo xứ

Giáo xứ Vân đình: Ra mắt HĐMVGX mới và những hoạt động mới

Phát triển giáo xứ Vân Đình gắn liền việc đào tạo nhân sự và tri thức

Giáo xứ Vân Đình: Niềm vui ngày đón cha tân chính xứ

Share on print
Print
Share on email
Email
Scroll to Top