Giáo xứ Vân Đình

GIÁO XỨ VÂN ĐÌNH

Thuộc giáo hạt Mỹ Đức – Hòa Bình

Địa chỉ: 21A Quang Trung, Thị Trấn Vân Đình, Ứng Hòa, Hà Nội

Phone:

Email: gxvandinh.tgphn@gmail.com

Facebook: Giáo xứ Vân Đình – TGP Hà Nội

Giờ lễ:

Thành lập: năm 1936

Quan thầy:

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm

Số giáo dân toàn xứ: 1171 nhân danh

Linh mục chính xứ: Phêrô Trần Ngọc Lâm

Giáo họ trực thuộc:

+ Giáo họ Đanh Xuyên

+ Giáo họ Ngọ Xá

+ Giáo họ Nội Xá

+ Giáo họ Phúc Quan

+ Giáo họ Phùng Xá

Nhà thờ giáo xứ Vân Đình

* Bài viết liên quan đến sinh hoạt Giáo xứ

Giáo xứ Vân đình: Ra mắt HĐMVGX mới và những hoạt động mới

Phát triển giáo xứ Vân Đình gắn liền việc đào tạo nhân sự và tri thức

Giáo xứ Vân Đình: Niềm vui ngày đón cha tân chính xứ

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top