Lm. Giuse Trần Xuân Thắng

thang tran xuan giuse

Lm. Giuse Trần Xuân Thắng 

Phó xứ Mỹ Thượng, thường trực An Hòa

Sinh năm: 1983

Lễ quan thầy: 19/3

Thụ phong linh mục: 28/10/2019

Đ/c: Nhà thờ An Hòa – Xã Tốt Động – Huyện Chương Mỹ – Tp. Hà Nội

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top