Lm. Giu-se Trần Xuân Thắng

Lm. Giu-se Trần Xuân Thắng 

Chính xứ Kim Bảng

Sinh năm: 1983

Lễ quan thầy: 19/3

Thụ phong linh mục: 28/10/2019

Đ/c: Nhà thờ Kim Bảng – Kim Thanh – Kim Bình – Phủ Lý – Hà Nam

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top