Lm. Giuse Vũ Hào Quang

quang vu hao giuse

Lm. Giuse Vũ Hào Quang

Sinh năm: 1976

Lễ quan thày: 19/03

Thụ phong linh mục: 22/12/2009

Đc:

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top