Lm. Giu-se Vũ Hào Quang

Lm. Giu-se Vũ Hào Quang

Phó xứ: Thụy Ứng – Thường trực Lại Yên

Sinh năm: 1976

Lễ quan thày: 19/3

Thụ phong linh mục: 22/12/2009

Đc: Nhà thờ Lại Yên – Thôn 3 – Lại Yên – Hoài Đức – Hà Nội

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top