Lm. Giu-se Vũ Ngọc Ruẫn

Lm. Giu-se Vũ Ngọc Ruẫn

Chính xứ Bằng Sở, Quản hạt Phú Xuyên

Sinh năm: 1955

Lễ quan thầy: 19/03

Thụ phong linh mục: 21/09/1995

Đ/c: Nhà thờ Bằng Sở, Ninh Sở, Thường Tín, Hà Nội

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top