Lm. Giuse Vương Văn Đệ

Lm. Giuse Vương Văn Đệ

de vuong van giuse

Chính xứ Ngọc Lũ

Sinh năm: 1978

Lễ quan thầy: 19/3

Thụ phong linh mục: 23/10/2018

Đ/c: Nhà thờ Ngọc Lũ – Ngọc Lũ – Bình Lục – Hà Nam

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top