Lm. Giuse Vương Văn Đệ

Lm. Giuse Vương Văn Đệ

de vuong van giuse

Phó xứ Lưu Xá, thường trực Mỹ Hạ

Sinh năm: 1978

Lễ quan thầy: 19/3

Thụ phong linh mục: 23/10/2018

Đ/c: Nhà thờ Mỹ Hạ, Hữu Văn, Chương Mỹ, Hà Nội

Share on print
Print
Share on email
Email

Tin Mới Nhận

Scroll to Top