Lm. Giu-se Vương Văn Đệ

Chính xứ Ngọc Lũ, kiêm nhiệm Tử Thanh

Sinh năm: 1978

Lễ quan thầy: 19/03

Thụ phong linh mục: 23/10/2018

Đ/c: Nhà thờ Ngọc Lũ, Ngọc Lũ, Bình Lục, Hà Nam

Lên đầu trang