Lm. Luca Nguyễn Văn Trì

tri nguyen van luca

Lm. Luca Nguyễn Văn Trì 

Chính xứ Gò Cáo

Sinh năm: 1981

Lễ quan thầy: 18/10

Thụ phong linh mục: 19/10/2017

Đ/c: Nhà thờ Gò Cáo, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội

Share on print
Print
Share on email
Email

Tin Mới Nhận

Scroll to Top