Lm. Lu-ca Nguyễn Văn Trì

Lm. Lu-ca Nguyễn Văn Trì 

Chính xứ Gò Cáo

Sinh năm: 1981

Lễ quan thầy: 18/10

Thụ phong linh mục: 19/10/2017

Đ/c: Nhà thờ Gò Cáo – Xuân Mai – Chương Mỹ – Hà Nội

tri nguyen van luca
Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top