Giáo xứ Đại Lại

Thuộc Giáo hạt Nam Định

Địa chỉ: Đội 3A, Đại Lại, Vĩnh Hào, Vụ Bản, Nam Định

Thành lập: Nhà thờ cũ được xây dựng năm 1920 nhưng bị bom ném năm 1953. Đến năm 2001 nhà thờ mới được xây dựng và hoàn thành năm 2003.

Quan thầy: Trái Tim Chúa Giê-su (19/6)

Số giáo dân toàn xứ: 1.635 nhân danh

Linh mục quản xứ: An-tôn Phạm Văn Giảng

Linh mục phó xứ: Giu-se Nguyễn Văn Hiệu

Lên đầu trang