Giáo xứ Đại Lại

GIÁO XỨ ĐẠI LẠI 

Thuộc Giáo hạt Nam Định

Địa chỉ: Đội 3A, Đại Lại, Vĩnh Hào, Vụ Bản, Nam Định

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập:

Quan thầy:

Nhà thờ cũ được xây dựng năm 1920 nhưng bị bom ném năm 1953. Đến năm 2001 nhà thờ mới được xây dựng và hoàn thành năm 2003.

Số giáo dân toàn xứ: 1.635 nhân danh

Linh mục quản xứ: An-tôn Phạm Văn Giảng

Linh mục phó xứ: Giu-se Nguyễn Văn Hiệu

Giáo họ trực thuộc:

+ Giáo họ Giáp Nhất

+ Giáo họ Giáp Nhì

+ Giáo họ Lạc Thiên

+ Giáo họ Vĩnh Lại

Nhà thờ Giáo xứ Đại Lại

* Bài viết liên quan đến sinh hoạt Giáo xứ

Liên giáo xứ Đại Lại, Gia Trạng, Trung Đồng, và Vĩnh Trị hành hương năm thánh

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top