Lm. Phan-xi-cô Nguyễn Văn Soái

Lm. Phan-xi-cô Nguyễn Văn Soái

Chính xứ Đồng Gội, quản nhiệm Đồn Vận, ở họ Lương Sơn

Sinh năm: 1972

Lễ quan thầy: 03/12

Thụ phong linh mục: 08/09/2015

Đ/c: Nhà thờ Lương Sơn, số 8 tiểu khu 2, Lương Sơn, Hòa Bình

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top