Lm. Phan-xi-cô Nguyễn Văn Soái

soai nguyen van fx

Lm. Phan-xi-cô Nguyễn Văn Soái

Giám quản: Tân Độ

Sinh năm: 1972

Lễ quan thầy: 03/12

Thụ phong linh mục: 08/09/2015

Đ/c: Tân Độ, Hồng Minh, Phú Xuyên, Hà Nội

Share on print
Print
Share on email
Email

Tin Mới Nhận

Scroll to Top