Lm. Phanxico X. Nguyễn Quốc Huy

huy nguyen quoc fx

Lm. Phanxico Xavie Nguyễn Quốc Huy 

Chính xứ Phú Ốc

Sinh năm: 1985

Lễ quan thầy: 3/12

Thụ phong linh mục: 19/10/2017

Đ/c: Nhà thờ Phú Ốc, Lộc Hòa, Nam Định

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top