Lm. Phan-xi-cô Xa-vi-ê Nguyễn Quốc Huy

Lm. Phan-xi-cô Xa-vi-ê Nguyễn Quốc Huy 

Chính xứ Phú Ốc

Sinh năm: 1985

Lễ quan thầy: 3/12

Thụ phong linh mục: 19/10/2017

Đ/c: Nhà thờ Phú Ốc – Lộc Hòa – Nam Định

huy nguyen quoc fx
Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top