Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đoàn

Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đoàn

Chính xứ Thụy Ứng – Kiêm nhiệm Lại Yên

Sinh năm: 1962

Lễ quan thầy: 29/06

Thụ phong linh mục: 08/09/2001

Đ/c: Nhà thờ Thụy Ứng – Đồng Tháp – Đan Phượng – Hà Nội

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top