Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đoàn

Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đoàn

doan nguyen van phaolo

Chính xứ Động Linh

Sinh năm: 1962

Lễ quan thầy: 29/06

Thụ phong linh mục: 08/09/2001

Đ/c: Động Linh – Duy Minh – Duy Tiên – Hà Nam.

Share on print
Print
Share on email
Email

Tin Mới Nhận

Scroll to Top