Lm. Phao-lô Nguyễn Văn Đoàn

Chính xứ Thụy Ứng, kiêm nhiệm Lại Yên

Sinh năm: 1962

Lễ quan thầy: 29/06

Thụ phong linh mục: 08/09/2001

Đ/c: Nhà thờ Thụy Ứng, Đồng Tháp, Đan Phượng, Hà Nội

Scroll to Top