Lm. Phêrô Bùi Ngọc Tuấn

tuan bui ngoc phero

Lm. Phêrô Bùi Ngọc Tuấn

Chính xứ Sơn Lãng (Sơn Miêng)

Sinh năm: 1959

Lễ quan thầy: 29/06

Thụ phong linh mục: 21/09/1995

Đ/c: Nhà thờ Sơn Miêng – Hoà Sơn – Ứng Hoà – Hà Nội

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top