Lm. Phê-rô Bùi Ngọc Tuấn

Lm. Phê-rô Bùi Ngọc Tuấn

Chính xứ Sơn Miêng (Sơn Lãng)

Sinh năm: 1959

Lễ quan thầy: 29/06

Thụ phong linh mục: 21/09/1995

Đ/c: Nhà thờ Sơn Miêng, Hòa Sơn, Ứng Hoà, Hà Nội

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top