Giáo xứ Nhân Khang

GIÁO XỨ NHÂN KHANG

Thuộc giáo hạt Lý Nhân

Địa chỉ: Xóm 10, Thượng Vĩ, Nhân Chính, Lý Nhân, Hà Nam

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập: 18/11/2021

Quan thầy: Đức Mẹ Mân Côi (07/10)

Nhà thờ xây dựng năm

Số giáo dân: 775 nhân danh

Linh mục quản nhiệm: Giuse Mai Hữu Phê

Giáo họ trực thuộc:

+ Giáo họ Nội Thôn

Linh mục quản nhiệm: Giuse Mai Hữu Phê

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top