Giáo xứ Nhân Khang

GIÁO XỨ NHÂN KHANG

Thuộc giáo hạt Lý Nhân

Địa chỉ: Xóm 5, Nhân Khang, Lý Nhân, Hà Nam

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập: 18/11/2021

Quan thầy: Đức Mẹ Mân Côi (07/10)

Nhà thờ xây dựng năm

Số giáo dân: 775 nhân danh

Linh mục quản nhiệm: Giuse Mai Hữu Phê

Giáo họ trực thuộc:

+ Giáo họ Nội Thôn

* Các bản tin liên quan đến sinh hoạt Giáo xứ

Tân giáo xứ Nhân Khang trong ngày lễ tạ ơn

Nhà thờ giáo xứ Nhân Khang
Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top