Lm. Phê-rô Lại Quang Trung

Chính xứ Lại Xá, Lan Mát

Sinh năm: 1973

Lễ quan thầy: 29/06

Thụ phong linh mục: 22/12/2009

Đ/c: Nhà thờ Lại Xá, Tổ 1, Thanh Tuyền, Thanh Liêm, Hà Nam

Lên đầu trang