Lm. Phêrô Lại Quang Trung

trung lai quang phero

Lm. Phêrô Lại Quang Trung

Chính xứ Lại Xá

Sinh năm: 1973

Lễ quan thầy: 29/06

Thụ phong linh mục: 22/12/2009

Đ/c: Giáo xứ Lại Xá, Tổ 1, Thanh Tuyền, Thanh Liêm, Hà Nam

Share on print
Print
Share on email
Email

Tin Mới Nhận

Scroll to Top