Lm. Phêrô Lại Quang Trung

Lm. Phêrô Lại Quang Trung

Chính xứ Lại Xá

Sinh năm: 1973

Lễ quan thầy: 29/6

Thụ phong linh mục: 22/12/2009

Đ/c: Nhà thờ Lại Xá – Tổ 1 – Thanh Tuyền – Thanh Liêm – Hà Nam

trung lai quang phero
Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top