Giáo xứ Đô Hai

GIÁO XỨ ĐÔ HAI17219 quan thay 15Nhà thờ giáo họ Đô Hai

Thuộc giáo hạt Phủ Lý

Địa chỉ: Đô Hai – An Lão – Bình Lục – Hà Nam

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập:

Quan thầy: Đức Maria – Mẹ Thiên Chúa (01/01)

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm

Số giáo dân: 1420 nhân danh

Linh mục chính xứ: Giuse Nguyễn Tiến Mẫn

Giáo họ trực thuộc:

+ Giáo họ Đô Hai Trại

+ Giáo họ Vĩnh Tứ Trại

Bài viết liên quan sinh hoạt giáo họ:

Giáo họ Đô Hai nhận Đức Maria – Mẹ Thiên Chúa làm đấng bảo trợ

Giáo họ Đô Hai trong ngày chầu lượt

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top