Lm. Phê-rô Nguyễn Quang Khánh

Lm. Phê-rô Nguyễn Quang Khánh

Chính xứ Bái Đô

Sinh năm: 1983

Lễ quan thầy: 29/6

Thụ phong linh mục: 23/10/2018

Đ/c: Nhà thờ Bái Đô – Tri Thuỷ – Phú Xuyên – Hà Nội

khanh nguyen quang phero
Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top