Lm. Phêrô Nguyễn Văn Lanh

lanh nguyen van phero

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Lanh

Chính xứ Hạ TrangThượng Trang

Kiêm nhiệm Phú Lương

Sinh năm: 1974

Lễ quan thầy: 29/6

Thụ phong linh mục: 20/12/2007

Đ/c: Nhà thờ Hạ Trang, Liêm Bảo, Thanh Liêm, Hà Nam

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top