Lm. Phê-rô Nguyễn Văn Lanh

Lm. Phê-rô Nguyễn Văn Lanh

Chính xứ Yên Lộ

Sinh năm: 1974

Lễ quan thầy: 29/06

Thụ phong linh mục: 20/12/2007

Đ/c: Nhà thờ Yên Lộ, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top