Lm. Phêrô Nguyễn Văn Lanh

lanh nguyen van phero

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Lanh

Chính xứ Hạ Trang

Kiêm nhiệm Phú Lương

Sinh năm: 1974

Lễ quan thầy: 29/6

Thụ phong linh mục: 20/12/2007

Đ/c: Giáo xứ Đàn Giản, Thanh Thủy, Thanh Oai, Hà Nội

Share on print
Print
Share on email
Email

Tin Mới Nhận

Scroll to Top