Giáo xứ Yên Lộ

GIÁO XỨ YÊN LỘ

Thuộc giáo hạt Chính tòa

Địa chỉ: Yên Lộ, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập: 18/11/2021

Quan thầy: Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Trinh nữ Maria (19/3)

Nhà thờ xây dựng năm

Số giáo dân: 1150 nhân danh

Linh mục chính xứ: Phêrô Nguyễn Văn Lanh

Giáo họ trực thuộc:

+ Giáo họ Mai Lĩnh

+ Giáo họ Latinh Trại

Nhà thờ giáo xứ Yên Lộ

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top