Lm. Phê-rô Phạm Văn Hùng

Lm. Phê-rô Phạm Văn Hùng

Phó xứ Mạc Thượng, thường trực Đồng Phú

Sinh năm: 1988

Lễ quan thầy: 29/06

Thụ phong linh mục: 03/12/2020

Đ/c: Nhà thờ Đồng Phú, Nguyên Lý, Lý Nhân, Hà Nam

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top