Lm. Phêrô Phạm Văn Hùng

Lm. Phêrô Phạm Văn Hùng

Phó xứ Mạc Thượng – Thường trực Đồng Phú

Sinh năm: 1988

Lễ quan thầy: 29/6

Thụ phong linh mục: 3/12/2020

Đ/c: Nhà thờ Đồng Phú – Nguyên Lý – Lý Nhân – Hà Nam

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top