Giáo họ Đa Ngư – Giáo xứ Phương Trung

GIÁO HỌ ĐA NGƯ

Giáo xứ Phương Trung

Thuộc Giáo hạt Thanh Oai

Địa chỉ: Thôn Đa Ngư, Cao Dương, Thanh Oai, Hà Nội

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập:

Quan thầy: Thánh Phê-rô

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm

Số giáo dân: 730 nhân danh

Linh mục quản nhiệm: Giu-se Nguyễn Văn Tuy, O.P.

Nhà thờ Giáo họ Đa Ngư

* Bài viết liên quan tới sinh hoạt Giáo họ

Giáo họ Đa Ngư chầu Thánh Thể thay mặt Giáo phận

Scroll to Top