Lm. Phêrô Trần Duy Hương

Lm. Phêrô Trần Duy Hương

Phó xứ Vỉ Nhuế

Sinh năm: 1983

Lễ quan thầy: 29/6

Thụ phong linh mục: 3/12/2021

Đ/c: Nhà thờ Vỉ Nhuế – Yên Đồng – Ý Yên – Nam Định

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top