Lm. Phêrô Trần Duy Hương

Lm. Phêrô Trần Duy Hương

Phó xứ Vỉ Nhuế

Sinh năm: 1983

Lễ quan thầy: 29/6

Thụ phong linh mục: 03/12/2021

Đ/c: Yên Đồng, Ý Yên, Nam Định

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top