Lm. Phê-rô Trần Duy Hương

Lm. Phê-rô Trần Duy Hương

Phó xứ Bái Xuyên, thường trực Thành Lập

Sinh năm: 1983

Lễ quan thầy: 29/06

Thụ phong linh mục: 03/12/2021

Đ/c: Nhà thờ Thành Lập, Minh Tân, Phú Xuyên, Hà Nội

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top