Giáo xứ An Hòa

GIÁO XỨ AN HÒA
gx an hoa Nhà thờ giáo xứ An Hòa

Thuộc giáo hạt Thanh Oai

Địa chỉ: Xã Tốt Động – Huyện Chương Mỹ – Tp. Hà Nội

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập: năm 2014

Quan thầy: Thánh Tê-rê-xa Hài Đồng Giêsu (1/10)

Nhà thờ tước hiệu

Số giáo dân toàn xứ: 1850 nhân danh

Linh mục quản xứ: Giuse Phạm Đức Văn

Linh mục phó xứ thường trực: Giuse Trần Xuân Thắng

Giáo họ trực thuộc:

+ Giáo họ Vạn Nhân

* Các bài viết liên quan đến sinh hoạt giáo xứ

Niềm vui triển nở nơi giáo xứ An Hòa

Ngày chầu lượt tại Giáo xứ An Hòa năm 2018

Giáo xứ An Hòa trong ngày mừng Lễ Chúa Lên Trời

Hình ảnh cung nghinh Mẹ Maria tại giáo xứ An Hòa

Giáo xứ An Hoà mừng lễ bổn mạng

Share on print
Print
Share on email
Email

Tin Mới Nhận

Scroll to Top