Giáo xứ An Hòa

GIÁO XỨ AN HÒA

Thuộc Giáo hạt Thanh Oai

Địa chỉ: Xóm Mới, Tốt Động, Chương Mỹ, Hà Nội

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập: năm 2014

Quan thầy: Thánh Tê-rê-xa Hài Đồng Giê-su (01/10)

Nhà thờ tước hiệu

Số giáo dân toàn xứ: 1.850 nhân danh

Linh mục chính xứ: Phao-lô Nguyễn Văn Kiều

Linh mục phó xứ: Giu-se Đặng Văn Khoa

Giáo họ trực thuộc:

+ Giáo họ Vạn Nhân

+ Giáo họ Thuần Lương

+ Giáo điểm Đồng Bạt

Nhà thờ Giáo xứ An Hòa
gx an hoa

* Các bài viết liên quan đến sinh hoạt Giáo xứ

Niềm vui triển nở nơi giáo xứ An Hòa

Ngày chầu lượt tại Giáo xứ An Hòa năm 2018

Giáo xứ An Hòa trong ngày mừng Lễ Chúa Lên Trời

Hình ảnh cung nghinh Mẹ Maria tại giáo xứ An Hòa

Giáo xứ An Hòa mừng lễ bổn mạng

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top