Lm. Phê-rô Trần Ngọc Lâm

Lm. Phê-rô Trần Ngọc Lâm

Chính xứ Vân Đình, Giang Soi

Sinh năm: 1981

Lễ quan thầy: 29/06

Thụ phong linh mục: 23/10/2018

Địa chỉ: Nhà thờ Vân Đình, Thị Trấn Vân Đình, Ứng Hòa, Hà Nội

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top