Lm. Phêrô Trần Ngọc Lâm

Lm. Phêrô Trần Ngọc Lâm

lam tran ngoc phero

Chính xứ Vân Đình, quản nhiệm xứ Giang Soi

Sinh năm: 1981

Lễ quan thầy: 29/6

Thụ phong linh mục: 23/10/2018

Địa chỉ: Thị Trấn Vân Đình – Ứng Hòa – Hà Nội

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top