Giáo xứ Cát Thuế

Thuộc Giáo hạt Chính Tòa
Địa chỉ: Đội 4, Cát Thuế, Vân Côn, Hoài Đức, Hà Nội
GIỜ LỄ:
+ Thứ Bảy: 5h30 sáng (mùa hè 5h sáng); 7h tối (mùa hè 7h30 tối)
+ Chúa Nhật: 7h30 sáng (mùa hè 7h sáng); 7h tối (mùa hè 7h30 tối)
+ Ngày thường: 7h tối (mùa hè 7h30 tối ); Riêng thứ Ba: 5h30 sáng (mùa hè 5h sáng)
Thành lập: năm 1906
Quan thầy: Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội (08/12)
Số giáo dân toàn xứ: 2.518 nhân danh
Linh mục chính xứ: Giu-se Đỗ Văn Tuyến

Lịch sử hình thành Giáo xứ

Người dân Cát Thuế vốn là người làng Tiền Lệ đến lập cư tại bãi đất cát ven sông Đáy vào cuối thế kỷ 18, với 23 người. Cũng chính vì đặc điểm của khu vực này nên họ đã quyết lấy tên làng là Cát Thuế.

Năm 1906 Cha già Thuận mang Tin Mừng đến cho Cát Thuế

Năm 1913 Cha Thuận đã xây một ngôi nhà thờ nhỏ làm nơi dâng lễ và cầu nguyện.

Năm 1928 cha Thuộc coi xứ Lại Yên, quản nhiệm Cát Thuế.

Năm 1934 Giáo Xứ Cát Thuế chính thức được thành lập với các họ lẻ là: Quyết Tiến, Linh Thượng, và Phương Quan.

Năm 1943 Cha Phêrô Nguyễn Kim Phượng coi sóc và tu sửa lại ngôi thánh đường cho phù hợp với số tín hữu ngày càng nhiều.

Năm 1950 cha Ngô Chính Trực hoàn thành tháp chuông và mua chuông.

Qua nhiều năm, giáo xứ được nhiều cha về coi sóc, số giáo dân ngày càng gia tăng và thêm lòng sốt sắng.

Năm 1994 Cha Phêrô Nguyễn Văn Nghị tiếp quản xứ Cát Thuế. Ngài thấy ngôi nhà thờ đã xuống cấp và hư hỏng và đã quyết định xây lại ngôi nhà thờ. Ngài bắt đầu làm các thủ tục từ năm 2002.

Thánh lễ khởi công xây dựng ngôi nhà thờ được cử hành vào ngày 3/7/2003. Chiều dài ngôi nhà thờ là 41m, chiều rộng 12,6m, chiều cao của tháp chuông là 36m.

Đầu năm 2006, Cha Phêrô Nguyễn Văn Nghị về Phùng Khoang, Cha Phêrô Trần Văn Chương về làm phó xứ Thạch Bích và đặc trách miền Cát Thuế. Cha Phêrô Chương liếp tục công trình còn dở dang và đã hoàn thành vào đầu năm 2007.

Scroll to Top