Lm. Tô-ma Nguyễn Quang Cao

Lm. Tô-ma Nguyễn Quang Cao

Phó xứ Vĩnh Trị

Sinh năm: 1989

Lễ quan thầy: 03/07

Thụ phong linh mục: 03/12/2022

Đ/c: Nhà thờ Vĩnh Trị, Yên Trị, Ý Yên, Nam Định

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top