Lm. Tô-ma Nguyễn Quang Cao

Lm. Tô-ma Nguyễn Quang Cao

Phó xứ Vĩnh Trị

Sinh năm: 1989

Lễ quan thầy: 3/7

Thụ phong linh mục: 3/12/2022

Đ/c: Nhà thờ Vĩnh Trị – Yên Trị – Ý Yên – Nam Định

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top