Giáo xứ Phú Lương

GIÁO XỨ PHÚ LƯƠNGgx phu luongNhà thờ giáo xứ Phú Lương

Thuộc giáo hạt Phủ Lý

Địa chỉ: Định Xá, Phủ Lý, Hà Nam

Thành lập:

Quan thầy:

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm

Số giáo dân toàn xứ: 1830 nhân danh

Linh mục chính xứ: Fx. Vũ Quang Hùng

+ Giáo họ Nguyễn

+ Giáo họ Lương Tràng

+ Giáo họ Tràng Dưa

* Bài viết liên quan sinh hoạt giáo xứ

Miền Giáo xứ Hạ Trang- Phú Lương đón Thánh Giá Đại Hội Giới Trẻ

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top