Lm. Vicentê Phạm Văn Thắng

thang pham van vinh son

Lm. Vicentê Phạm Văn Thắng

Giám quản Trung Đồng Ninh Mật

Sinh năm: 1978

Lễ quan thầy: 05/04

Chịu chức linh mục: 19/10/2016

Đ/c: Nhà thờ Trung Đồng, Yên Bằng, Ý Yên, Nam Định

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top