Lm. Vi-cen-tê Phạm Văn Thắng

Lm. Vi-cen-tê Phạm Văn Thắng

Chính xứ: Yên Kiện

Sinh năm: 1978

Lễ quan thầy: 05/04

Thụ phong linh mục: 19/10/2016

Đ/c: Nhà thờ Yên Kiện, Đông Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top