Giáo xứ Gò Cáo

GIÁO XỨ GÒ CÁO

Thuộc Giáo hạt Thanh Oai

Địa chỉ: Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập:

Quan thầy:

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm

Số giáo dân: 1.878 nhân danh

Linh mục chính xứ: Lu-ca Nguyễn Văn Trì

Giáo họ trực thuộc:

+ Giáo họ Tiểu Ân

+ Giáo họ Xuân Mai

Nhà thờ Giáo xứ Gò Cáo

 * Các bài viết liên quan đến sinh hoạt Giáo xứ

Giáo xứ Gò Cáo chào đón Cha xứ tiên khởi Luca Nguyễn Văn Trì

Giáo xứ Gò Cáo chầu Thánh Thể thay mặt giáo phận

Giới trẻ Gò Cáo đón Xuân với người bệnh phong Xuân Mai

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top