Thông báo mới nhận

Quyết định thiết lập chuẩn xứ cho 9 giáo họ

 

Trong cuộc họp ngày 18/3/2024 dưới sự điều hành của Đức Tổng Giám mục (TGM) Giu-se Vũ Văn Thiên, Hội đồng Linh mục đã xét duyệt một số đề nghị của các giáo họ xin nâng lên hàng giáo xứ. Theo đó, ngày 20/4/2024, Đức TGM Giu-se đã ký quyết định thiết lập chuẩn xứ cho 9 giáo họ thuộc bốn Giáo hạt: Chính Tòa, Phú Xuyên, Lý Nhân và Nam Định. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Sau đây là danh sách các giáo họ được chuẩn xứ:

1. Giáo xứ Quế Dương, thuộc Giáo hạt Chính Tòa, nằm trên địa bàn thôn Quế Dương, xã Cát Quế, huyện Hoài Đức, Tp. Hà Nội. Giáo họ trực thuộc: Quế Dương Bãi và Dương Liễu.

2. Giáo xứ Văn Phái, thuộc Giáo hạt Phú Xuyên, nằm trên địa bàn xã Bạch Thượng, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Giáo họ trực thuộc: Tân Phái.

3. Giáo xứ Đồng Lạc, thuộc Giáo hạt Phú Xuyên, nằm trên địa bàn thôn Đồng Lạc, xã Minh Tân, huyện Phú Xuyên, Tp. Hà Nội. Không có giáo họ trực thuộc.

4. Giáo xứ Thái Lai, thuộc Giáo hạt Phú Xuyên, nằm trên địa bàn thôn Thái Lai, xã Đại Xuyên, huyện Phú Xuyên, Tp. Hà Nội. Giáo họ trực thuộc: Trại Ông Già và Kiều Đông.

5. Giáo xứ Xâm Dương, thuộc Giáo hạt Phú Xuyên, nằm trên địa bàn thôn Xâm Dương, xã Ninh Sở, huyện Thường Tín, Tp. Hà Nội. Không có giáo họ trực thuộc.

6. Giáo xứ Nhà Tòa, thuộc Giáo hạt Lý Nhân, nằm trên địa bàn thôn 3 Cát Lại, xã Bình Nghĩa, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. Không có giáo họ trực thuộc.

7. Giáo xứ Đinh Xá, thuộc Giáo hạt Lý Nhân, nằm trên địa bàn thôn 1 xã Đinh Xá, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. Giáo họ trực thuộc: Hùng Văn.

8. Giáo xứ Tự Tân, thuộc Giáo hạt Nam Định. Địa chỉ hành chính thuộc các thôn An Tâm và An Phong thuộc xã Mỹ Thắng; xóm 4 thuộc xã An Ninh, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. Không có giáo họ trực thuộc.

9. Giáo xứ An Phong, thuộc Giáo hạt Nam Định. Địa chỉ hành chính thuộc số 97 phố Quang Trung, phường Quang Trung, Thành phố Nam Định. Không có giáo họ trực thuộc.

Tòa Tổng Giám Mục Hà Nội

Scroll to Top