Ra mắt tân hội viên Caritas tại Giáo xứ Gia Trạng

Thứ Sáu, ngày 14/6/2024 vừa qua, Giáo xứ Gia Trạng thuộc Giáo hạt Nam Định tổ chức lễ ra mắt 281 tân hội viên Caritas.

Ngay từ 17h00, các tân hội viên đã trở về ngôi nhà thờ thân quen của Giáo xứ, lắng nghe những chia sẻ của Cha An-tôn Phạm Văn Giảng – Đặc trách Caritas Giáo hạt Nam Định. Cha đặc trách giúp các tân hội viên ý thức hơn trách nhiệm bác ái của mỗi Ki-tô hữu. Cùng với đó, ngài kêu mời cộng đoàn hãy luôn sẵn sàng làm công việc bác ái để tích lũy kho tàng cho đời sau.

Tiếp sau đó, Cha tân Giám đốc Caritas Tổng Giáo phận (TGP) Hà Nội Giu-se Nguyễn Văn Hải đã gặp gỡ và chia sẻ với các tân Hội viên. Trong bài chia sẻ, Cha giám đốc đã phổ biến một số điểm trong cuốn “Quy chế Caritas” mới được ban hành. Cha cũng nêu lên những lý do khích lệ mọi người tham gia và trở thành một hội viên chính thức của Caritas: vì Caritas là một tổ chức bác ái chính thức của Hội Thánh; vì sống bác ái là sống đúng bản chất Ki-tô giáo; là một cách chu toàn bổn phận truyền giáo của một Ki-tô hữu; là một sự lựa chọn khôn ngoan, biết nhìn xa trông rộng, biết chuẩn bị cho Nước Trời mai sau.

Đỉnh cao trong ngày gặp gỡ là Thánh lễ được cử hành cách sốt sắng và trang nghiêm tại nhà thờ Giáo xứ Gia Trạng trong ngày hành hương kính thánh tử đạo quê hương – Thánh Phê-rô Nguyễn Khắc Tự. Nghi thức gia nhập hội viên Caritas Việt Nam được cử hành vào cuối Thánh lễ.

Cảm tạ Chúa đã nối kết chúng con trong tình yêu thương của gia đình Caritas. Nguyện xin Thiên Chúa là tình yêu luôn đồng hành và hướng dẫn chúng con trong bước đường yêu thương ngang qua các hoạt động bác ái.

Vp. Caritas TGP Hà Nội

Lên đầu trang