Caritas TGP Hà Nội: Ban Bảo vệ Sự sống tĩnh tâm mùa Chay năm 2022

“Khi làm điều thiện, chúng ta đừng nản chí, vì đến mùa chúng ta sẽ được gặt, nếu chúng ta không sờn lòng. Vậy bao lâu còn cơ hội, chúng ta hãy làm điều thiện cho mọi người” (Gl 6, 9-10a).

Trong tuần qua, cha Phanxicô Xavie Nguyễn Kim Phùng, đặc trách Ban Bảo vệ Sự sống (BVSS) TGP đã tổ chức tĩnh tâm cho các nhóm BVSS trong TGP.

Do tình hình dịch bệnh phức tạp, nên Cha đặc trách đã chia thành hai đợt tĩnh tâm. Lần đầu được tổ chức vào ngày 28/3/2022 tại giáo xứ Văn Quán với hơn 50 tham dự viên thuộc hai giáo hạt Phủ Lý và Nam Định tham dự. Lần thứ hai được tổ chức vào ngày 02/4/2022 tại giáo họ Đồng Lạc thuộc giáo xứ Bái Xuyên với hơn 100 tham dự viên của giáo hạt Phú Xuyên và Thanh Oai tham dự.

Xuyên suốt hai kỳ tĩnh tâm, Cha đặc trách Phanxicô Xavie đã giúp các tham dự viên phân định việc làm bác ái là một sứ mạng chứ không phải một nghề nghiệp. Mượn lời của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong sứ điệp mùa Chay 2022 “Khi làm việc thiện chúng ta đừng sờn lòng nản chí” để khích lệ tinh thần cho các thành viên đang tham gia phong trào BVSS.

Kết thúc giờ tĩnh tâm, các nhóm báo cáo các hoạt động của mình trong năm vừa qua, đồng thời lên kế hoạch và đóng góp ý kiến cho hoạt động BVSS. Sau giờ giải lao anh Gioan Nguyễn Minh Hùng đã có bài truyền thông về BVSS để cung cấp thêm những kiến thức chuyên môn cho các tham dự viên.

Ngày tĩnh tâm được kết thúc với Thánh lễ sốt sắng cùng cộng đoàn giáo xứ sở tại. Đặc biệt trong kỳ tĩnh tâm thứ hai tại giáo họ Đồng Lạc, sau Thánh lễ có nghi thức an táng cho 80 thai nhi.

Nguyện xin Thiên Chúa ban hồng ân trên quý Cha và các thành viên Ban BVSS, để mọi người luôn tích cực tham gia phong trào BVSS của Tổng Giáo Phận để có thể cứu giúp nhiều sinh linh bé nhỏ.

Ban BVSS TGP Hà Nội

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top