Thánh lễ ra mắt Xứ đoàn Ma-ri-a Gô-ret-ti Giáo xứ Tường Loan

Vào lúc 10h00, ngày 07/7/2024, tại nhà thờ Giáo xứ Tường Loan đã long trọng diễn ra Thánh lễ ra mắt Xứ đoàn Thiếu nhi Thánh Thể (TNTT) Ma-ri-a Gô-ret-ti. Thánh lễ do Cha Giu-se Đào Trọng Thành – Tuyên úy Liên đoàn Đa-minh Sa-vi-ô Tổng Giáo phận chủ sự.

Hiệp dâng Thánh lễ có sự hiện diện của Cha An-tôn Giu-se Phạm Văn Hưng – Tuyên úy Hiệp đoàn Mác-ti-nô Thọ Giáo hạt Nam Định, Cha Giu-se Trần Văn Được – Tuyên úy Xứ đoàn Ma-ri-a Gô-rét-ti, quý thầy, quý sơ và toàn thể cộng đoàn dân Chúa cùng hiệp thông tham dự.

Sau những ngày tháng rèn luyện và học hỏi về Phong trào TNTT, cùng với những khóa huấn luyện sa mạc, hôm nay Xứ đoàn Ma-ri-a Gô-rét-ti chính thức được thành lập, được sát nhập vào đoàn TNTT của Tổng Giáo phận.

Trước khi bước vào Thánh lễ, Cha Tuyên úy Liên đoàn chủ sự nghi thức tuyên hứa cho các em Dự trưởng và ra mắt đoàn TNTT. Qua việc làm phép khăn và trao khăn, các đoàn sinh được nhắc nhớ về vai trò và bổn phận là một thiếu nhi của Chúa Giê-su Thánh Thể. Nghi thức thành lập Xứ đoàn kết thúc bằng nghi lễ chào cờ cách long trọng và trang nghiêm.

Kết thúc nghi thức, cộng đoàn sốt sắng bước vào Thánh lễ do Cha Tuyên úy Xứ đoàn chủ sự. Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Cha Tuyên úy Hiệp đoàn Mác-ti-nô Thọ nhấn mạnh đến tầm quan trọng của đoàn TNTT. Cha mời gọi mỗi đoàn sinh cố gắng sống hiệp thông với Chúa Giê-su Thánh Thể qua việc cầu nguyện, rước lễ, hy sinh và làm tông đồ. Đó cũng chính là khẩu hiệu mà mỗi thiếu nhi kiên tâm tuân giữ hàng ngày.

Được biết, Xứ đoàn Ma-ri-a Gô-rét-ti có tổng số 219 đoàn sinh, chia làm 5 ngành với: 35 em ngành Chiên con, 37 em ngành Ấu nhi, 91 em ngành Thiếu nhi, 34 em ngành Nghĩa sĩ và 22 em ngành Hiệp sĩ. Xứ đoànMa-ri-a Gô-rét-ti được hướng dẫn và huấn luyện bởi 30 Dự trưởng, cùng với sự cộng tác của quý Sơ Trợ úy và nhất là sự đồng hành của Cha Tuyên úy Giu-se.

Cuối Thánh lễ, Cha Tuyên úy Liên đoàn chủ sự nghi thức tuyên hứa và trao bổ nhiệm thư cho Ban Điều hành Xứ đoàn.

Ước mong ngày lễ ra mắt là nguồn động lực thúc đẩy các em ngày thêm chăm ngoan và sống tốt theo kim chỉ nam của Phong trào Thiếu nhi Thánh Thể.

BTT Gx. Tường Loan

Lên đầu trang