Ra mắt Xứ đoàn TNTT Têrêsa Hài Đồng Giêsu giáo xứ Đàn Giản

Chúa nhật XXII thường niên ngày 28/8/2022, tại nhà thờ giáo xứ Đàn Giản đã long trọng diễn ra Thánh lễ ra mắt Xứ đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể (TNTT) Têrêsa Hài Đồng Giêsu. Nghi thức ra mắt do cha Tuyên úy Liên đoàn Đaminh Saviô Tổng Giáo phận Hà Nội Giuse Đào Trọng Thành chủ sự.

Hiệp dâng Thánh lễ còn có sự hiện diện của Cha Tuyên úy Xứ đoàn Giuse Nguyễn Văn Hải, quý Thầy, quý Sơ trợ úy, quý Trợ tá, quý Huynh – Dự trưởng, Hội đồng Mục vụ Giáo xứ, đông đảo quý phụ huynh và toàn thể cộng đoàn dân Chúa.

Để có ngày lễ ra mắt Xứ đoàn hôm nay, các em Thiếu nhi, Huynh – Dự trưởng của Giáo xứ đã trải qua 4 năm tìm hiểu, học hỏi về Phong trào TNTT, được trải qua các kỳ sa mạc huấn luyện hằng năm. Cùng với đó, các em được trau dồi kiến thức về Kinh Thánh và tìm hiểu về Bí tích Thánh Thể là trung tâm của đời sống thiếu nhi.

Xứ đoàn Têrêsa Hài Đồng Giêsu giáo xứ Đàn Giản có tổng số 342 đoàn sinh, chia làm 4 ngành: Chiên con 73 em, Ấu nhi 63 em, Thiếu nhi 125 em, Nghĩa sĩ 81 em. Xứ đoàn được hướng dẫn và huấn luyện bởi 28 Huynh – Dự trưởng, cùng với đó là sự cộng tác của 16 Trợ tá, quý Sơ Trợ úy, nhất là sự đồng hành của Cha Tuyên úy Xứ đoàn Giuse Nguyễn Văn Hải.

Trước khi bước vào Thánh lễ, nghi thức tuyên hứa của các em Dự Trưởng và ra mắt Xứ đoàn TNTT được diễn ra trong bầu không khí long trọng, trang nghiêm do Cha Tuyên úy Liên đoàn Giuse chủ sự. Cha Tuyên úy Liên đoàn làm phép cờ đoàn, khăn và trao khăn cho Cha Tuyên úy Xứ đoàn cùng các em đoàn sinh.

Kế đó, cộng đoàn cùng với các em thiếu nhi sốt sắng bước vào Thánh lễ do Cha Giảm quản Giuse chủ sự. Chia sẻ Lời Chúa trong Thánh lễ, Cha Tuyên úy Liên đoàn Giuse đã nhấn mạnh đến thái độ khiêm tốn, biết hạ mình phục vụ để được chính Chúa nâng lên. Ngay sau bài giảng, cha Tuyên úy Liên đoàn đã chủ sự nghi thức tuyên hứa của các Trợ tá và Ban điều hành của đoàn TNTT. Đồng thời, Cha Tuyên úy Liên đoàn cũng trao bổ nhiệm thư cho tân Ban điều hành.

Với Thánh lễ ra mắt Xứ đoàn hôm nay, các em thiếu nhi Thánh Thể của Xứ đoàn Têrêsa Hài Đồng Giêsu giáo xứ Đàn Giản được hòa mình vào sức sống trong Phong trào TNTT của Tổng Giáo Phận Hà Nội. Ước mong với ơn Chúa, các em thiếu nhi sẽ trở nên những tông đồ nhiệt thành của Chúa Giêsu Thánh Thể, sẵn sàng làm chứng cho Chúa không chỉ ở gia đình mà cả nơi trường học và những nơi các em hiện diện.

BTT Gx. Đàn Giản

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top