Thánh lễ thăng cấp và tuyên hứa Ban Quản trị Xứ đoàn TNTT giáo xứ Phú Đa

Chúa nhật VI thường niên ngày 13/02/2022, xứ đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể (TNTT) Gioan Don Bosco giáo xứ Phú Đa vui mừng chào mừng cha Tuyên úy Liên đoàn Đaminh Savio Tổng Giáo Phận Hà Nội Giuse Đào Trọng Thành về chủ sự Thánh lễ và thăng cấp cho 161 em ngành Ấu, 185 em ngành Thiếu, 110 em ngành Nghĩa, 35 em Dự trưởng và đặc biệt tuyên hứa Ban quản trị Xứ đoàn Gioan Don Bosco nhiệm kỳ 2022 – 2024.

15h30 Thánh lễ diễn ra với sự trang nghiêm sốt sắng. Trong bài chia sẻ, Cha Tuyên uý Giuse đã đưa các em thiếu nhi vào trình thuật Tin Mừng của Phụng vụ Lời Chúa ngày Chúa nhật tuần VI thường niên, giúp các em hiểu hơn về Lời Chúa và thuộc Kinh Thánh.

Sau bài giảng, Cha Tuyên uý Liên đoàn đã làm phép khăn và bắt đầu nghi thức tuyên hứa cho 161 em ngành Ấu, 185 em ngành Thiếu, 110 em ngành Nghĩa. Các em đã dõng dạc tuyên hứa “Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết chọn Chúa mỗi ngày, biết thưa Xin Vâng với Chúa trong mỗi hành vi của chúng con. Xin cho chúng con biết yêu mến Chúa trên hết mọi sự, và theo Chúa mà không lo sợ. Xin làm cho chúng con trở nên bạn hữu của Chúa. Chúa đã kêu gọi chúng con, và làm cho chúng con trở nên những chứng nhân trước mặt mọi người, về các điều chúng con đã thấy và đã nghe, những điều chúng con đã tin và đã sống, để mọi người cùng với chúng con, nhận biết Chúa là Chúa duy nhất. Amen.

Tiếp đến, 35 anh chị Dự trưởng được bước lên tuyên hứa “Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con xin đến dâng mình làm Dự trưởng trong Phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể, con muốn tập cho các em biết tận tình yêu mến và kết hợp với Chúa, biết phụng sự Giáo hội và Tổ quốc, qua đời sống CẦU NGUYỆN, RƯỚC LỄ, HY SINH và LÀM TÔNG ĐỒ. Nhưng Lạy Chúa, lý tưởng ấy con chỉ có thể thực hiện được, khi nào con nên toàn thiện như Chúa, khi nào con hoàn toàn thuộc về Chúa, để Chúa làm mọi sự trong con. Lạy Mẹ Maria, nhờ Mẹ, con xin tận hiến đời con cho Chúa. Lạy các Thánh Tử Đạo Việt Nam, xin giúp con sống trung tín và can đảm trên bước đường hy sinh phụng sự Chúa. Amen.”

Sau đó các em được Cha Tuyên uý Liên đoàn trao khăn Dự Trưởng.

Nghi thức tuyên hứa cuối cùng là phần tuyên hứa của ban quản trị Xứ đoàn và trao bổ nhiệm thư cho các anh chị trong ban điều hành Xứ đoàn Gioan Don Bosco.  Thánh lễ được tiếp tục với lời nguyện chung và phần Phụng vụ Thánh Thể.

Cuối Thánh lễ một trưởng đại diện Xứ đoàn có tâm tình tạ ơn và cảm ơn quý Cha Tuyên uý, quý Sơ, quý Hội đồng Mục vụ và cộng đoàn hiện diện.

BTT Gx. Phú Đa

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top