Thiếu nhi Giáo xứ Chính Tòa đi đàng Thánh Giá và khai mạc Tuần Thánh

Với tâm tình cùng vác Thánh giá theo chân Chúa Ki-tô trong cuộc khổ nạn, Xứ đoàn Thiếu nhi Thánh Thể (TNTT) thánh Giu-se Giáo xứ Chính Tòa sốt sắng tham dự nghi thức đi đàng Thánh giá và Chúa nhật Lễ Lá vào ngày 24/3/2024. 

Đúng 14h00, Cha xứ An-tôn Nguyễn Văn Thắng đã chủ sự nghi thức đi đàng Thánh giá. Cùng bước theo Chúa qua các chặng đường tiến lên đỉnh đồi Can-vê, phần nào giúp các em cảm nhận được những đau khổ của Chúa Giê-su đã phải chịu để cứu độ con người khỏi hố sâu tội lỗi. Từ đó các em được mời gọi sống xứng đáng là những thiếu nhi ngoan của Chúa, biết tự hào về Thập giá và đức tin đã được nhận lãnh.

Vào lúc 16h00, Cha Gio-an Nguyễn Văn Toàn đã cử hành nghi thức làm phép lá và Thánh lễ khai mạc Tuần Thánh. Trong bài giảng Lời Chúa, Cha Gio-an nhắn nhủ các em hãy biết hướng về Chúa với tình yêu sâu thẳm và noi theo gương Ngài trong đời sống hàng ngày. 

Cuộc thương khó nào cũng vậy, nhìn bên ngoài nó luôn làm ta cảm thấy sợ hãi và chốn tránh, nhưng nếu chúng ta biết đối diện với nó như cách thức mà Đức Giê-su đã làm: dùng tin yêu, phó thác và tha thứ để chiến đấu với hận thù và bạo tàn, thì “cuộc thương khó của chúng ta” sẽ trở nên tốt lành và hòa bình sẽ hiện diện trên mặt đất này.

BTT Xứ đoàn thánh Giu-se
Giáo xứ Chính Tòa

Scroll to Top