Thiếu nhi Giáo xứ Yên Mỹ đi đàng Thánh giá trọng thể

Chiều Chúa nhật IV Mùa Chay, ngày 19/3, Xứ đoàn Đa-minh Sa-vi-ô Giáo xứ Yên Mỹ tổ chức buổi đi đàng Thánh giá trọng thể chung quanh khuôn viên nhà thờ Giáo xứ.

Hiện diện trong chặng đàng Thánh giá có Cha phó An-tôn Giu-se Phạm Văn Hưng,  cùng quý sơ Dòng Nữ Vương Truyền Giáo, các em thiếu nhi trong Xứ đoàn và cộng đoàn Giáo xứ.

Vào lúc 15h00, Cha phó Giu-se cất kinh xin ơn Chúa Thánh Thần, cùng với các em thiếu nhi bắt đầu đi vào cuộc thương khó với Chúa Giê-su lên đồi Gôn-gô-tha. Đến mỗi chặng đàng Thánh giá, các em thiếu nhi được nghe lại những nơi thương khó Chúa đã đi qua. Cùng với việc suy niệm về từng chặng, các em cũng được nghe quyết tâm sống của mình, nhất là những việc đạo đức, hy sinh của bản thân ngang qua môi trường sống, qua cha mẹ và chính mình.

Kết thúc chặng đàng Thánh giá nơi thứ 14, Cha phó Giu-se đã khơi gợi cho các em ý lực quyết tâm sống mùa Chay thánh bằng việc chuyên chăm học hỏi giáo lý, vâng lời quý cha, quý sơ, quý thầy cô giáo lý viên, các anh chị huynh – dự trưởng. Kế đó đoàn thiếu nhi cùng cộng đoàn trang nghiêm tiến vào nhà thờ và sốt sắng tham dự Thánh lễ Chúa nhật IV mùa Chay.

BTT Gx. Yên Mỹ

Scroll to Top