Thông báo: Chương trình mừng lễ Cha thánh Phê-rô Lê Tùy và Thánh lễ truyền chức linh mục năm 2023

Vào ngày 11/10 hằng năm, khách hành hương từ khắp nơi đều trở về Trung tâm Hành hương Bằng Sở thuộc Tổng Giáo Phận Hà Nội, để mừng lễ Cha thánh Phê-rô Lê Tùy.

Năm nay, vào dịp mừng 190 năm sinh nhật Nước Trời của Cha thánh Phê-rô Lê Tùy, ngày 11/10/2023, Đức Tổng Giám mục Giu-se Vũ Văn Thiên sẽ truyền chức linh mục cho 8 thầy phó tế của TGP Hà Nội tại Trung tâm Hành hương Bằng Sở.

Chương trình được diễn tiến như sau:

* Thứ Ba, ngày 10/10/2023

– 07h00: Tôn kính hòm xương Cha thánh

– 14h30: Dâng hương kính Cha thánh

– 15h00: Thánh lễ mừng sinh nhật Nước Trời Cha thánh Phê-rô Lê Tùy

– 16h00: Rước kiệu hòm xương Cha thánh

– 20h00: Hoan ca – diễn nguyện

* Thứ Tư, ngày 11/10/2023

– 5h30: Thánh lễ mừng kính Cha thánh

– 9h30: Thánh lễ truyền chức linh mục do Đức TGM Giu-se Vũ Văn Thiên chủ sự

Lưu ý:

Hòm xương Cha thánh Phê-rô Lê Tùy sẽ được đặt trên bàn thờ tại Đền kính Cha thánh để mọi người đến hôn kính từ 7h00, ngày 10/10/2023.

Thánh lễ lúc 15h00, ngày 10/10 và 5h30, ngày 11/10, xin quý cha mặc lễ phục đỏ

Thánh lễ truyền chức linh mục lúc 9h30, ngày 11/10, xin quý cha mặc lễ phục trắng.

Trung tâm Hành hương thánh Phê-rô Lê Tùy

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top