Trò chơi ô chỗ – Chúa nhật XXVI thường niên – Năm C

Đáp án: Chúa nhật XXV thường niên C

1. Bị cắt chức             

2. Đón rước                            

3. Dầu ôliu                             

4. Một ngàn

5. Hành động              

6. Tiền của                             

7. Tín nhiệm               

8. Thiên Chúa

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top