Trờ chơi ô chữ – Chúa Nhật IV Mùa Vọng – Năm B

Đáp án ô chữ kỳ trước: Chúa nhật III mùa Vọng B

1. Thiên Chúa                        

2. Gioan                     

3. Ánh sáng                            

4. Thầy Lêvi

5. Đấng Kitô                          

6. Ngôn sứ                  

7. Trong hoang địa                 

8. Đức Chúa

9. Isaia                                    

10. Trong nước          

11. Không biết                       

12. Giođan

13. Phép rửa                           

14. Bêtania

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top