Trò chơi ô chữ – Chúa nhật IV Phục sinh 2022 – Năm C

Đáp án ô chữ kỳ trước: Chúa nhật III Phục sinh 2022

1. Phục sinh          

2. Thứ tư                    

3. Lêvi           

4. Công vụ tông đồ        

5. Một trăm thước

6. Phải               

7. Các chú              

8. Một trăm năm ba                      

9. Ở trần      

10. Phêrô

11.  Thứ ba           

12.  Hãy theo Thầy       

Từ khóa:  SỨ VỤ CHÚA TRAO         

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top